Regoli tal-privatezza

Informazzjoni dwar l-ipproċessar ta’ data personali skont l-artikoli 13 u 14 tar-Reg tal-UE Nru. 679/2016

3Labs Srl tiġbor u tuża d-dejta personali tiegħek meta tibbrawżja jew tuża s-servizzi online disponibbli fuq il-websajt www.tomshw.it u fuq forum.tomshw.it. 
B’dejta personali nifhmu kwalunkwe informazzjoni li tista’ tintuża biex tidentifikek bħala individwu.
L-għan ta’ din l-informazzjoni huwa li tipprovdilek spjegazzjoni ċara u dettaljata ta’ kif, meta u għaliex aħna niġbru u nużaw id-dejta tiegħek. Tfassal biex jurik b'mod sempliċi u trasparenti l-politika tal-privatezza tagħna u turik kif teżerċita d-drittijiet tiegħek b'mod effettiv.
Din l-informazzjoni tirreferi biss għad-dejta pproċessata minn 3Labs Srl permezz ta’ dan il-Websajt u ma tikkonċernax websajts, pjattaformi jew paġni tan-netwerk soċjali oħra li jistgħu jintlaħqu permezz ta’ links fuq il-Websajt: f’dawn il-każijiet, huwa dejjem meħtieġ li ssir referenza għall-informazzjoni disponibbli. fuq il-paġni rispettivi.
Din l-informazzjoni tista’ tgħaddi minn modifiki u varjazzjonijiet maż-żmien, għalhekk nistednuk biex tikkonsulta regolarment din il-paġna biex tkun aġġornat dwar l-ipproċessar tad-data personali li jsir.

INDIĊI:

 1. Min hu l-kontrollur tad-data?

 2. Meta tiġbor id-dejta tiegħi?

 3. Liema data se tipproċessa?

 4. Għal liema skopijiet oħra tista' tuża d-dejta tiegħi?

 5. Ma' min se taqsam id-dejta tiegħi?

 6. Kif se tipproċessa d-dejta tiegħi? 

 7. Id-dejta tiegħi hija pproċessata barra mill-Ewropa?

 8. Kemm ser iżżomm id-dejta tiegħi?

 9. Links għal siti ta' partijiet terzi u netwerks soċjali

 10. X'inhuma d-drittijiet tiegħi u kif nista' nipproteġi l-privatezza tiegħi? 

 11. Nista' nressaq ilment?

 12. Kwalunkwe tibdil

1. Min hu l-kontrollur tad-dejta tiegħi?
Peress li 3Labs Srl, PI 04146420965, tiddetermina l-mezzi u l-għanijiet tal-ipproċessar tad-dejta personali involuta fl-użu ta 'din il-websajt, hija l-Kontrollur tad-Data.
Tista' tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data billi tibgħat komunikazzjoni fl-indirizzi li ġejjin:

 • bil-posta: 3Labs Srl, Milan (MI) Via Dante 16;

 • email: privacy@tomshw.it;

 • PEC: 3labs@pec.it.

2. Meta tiġbor id-dejta tiegħi?
3Labs Srl se tiġbor l-informazzjoni li tipprovdi direttament:

 • meta taċċessa u tfittex is-sit;

 • meta tibgħat mistoqsijiet jew pariri permezz tat-taqsimiet jew kuntatti ddedikati għal dan;

 • meta titlob assistenza fuq is-servizzi tagħna;

 • meta tirreġistra fuq is-Sit;

 • meta tuża s-servizzi (eż. forums, kummenti); 

 • jekk qed tapplika biex taħdem magħna;

 • jekk tabbona għas-servizz tan-newsletter.

3. Liema data se tipproċessa?
Meta tfittex, tuża s-servizzi jew tagħmel xiri fuq il-websajt ta' 3Labs Srl, it-tipi ta' dejta li ġejjin jistgħu jiġu pproċessati:

a) Data tan-navigazzjoni
Xi dejta personali li t-trażmissjoni tagħha hija impliċita fin-navigazzjoni tal-websajts, inkluż iżda mhux limitat għal traffiku tad-dejta u dwar il-lokazzjoni, il-weblog u dejta oħra ta’ komunikazzjoni għal kwalunkwe skop ta’ kontijiet jew fir-rigward tar-riżorsi aċċessati permezz tal-apparat, tiġi akkwistata mis-sistemi tal-kompjuter li jippermettu biex jaħdmu sew. Anke jekk din l-informazzjoni ma tinġabarx biex tkun assoċjata ma’ partijiet interessati identifikati, tista’ tippermetti li jiġu identifikati l-utenti – min-natura tagħhom stess u permezz ta’ pproċessar u assoċjazzjoni ma’ data miżmuma minn terzi. Pereżempju, jinkludu l-indirizzi IP jew l-ismijiet tad-dominju tal-kompjuters użati mill-utenti li jikkonnettjaw mas-Sit, l-indirizzi uniċi tar-riżorsi mitluba, il-ħin tat-talba, il-metodu użat biex tissottometti t-talba lis-server, id-daqs tal-fajl miksub bi tweġiba, il-kodiċi numeriku li jindika l-istatus tar-rispons mogħti mis-server u parametri oħra relatati mas-sistema operattiva u l-browser użat.

 • Għan tal-ipproċessar: jippermettilek tuża l-Websajt b'mod sikur u korrett;

 • Bażi legali tal-ipproċessar: il interess leġittimu ta’ 3Labs Srl għall-funzjonament korrett tal-Websajt u għas-sigurtà tan-navigazzjoni, regolarment ibbilanċjat mad-drittijiet tal-parti interessata (Artikolu 6, paragrafu 1, ittra f, GDPR).

b) Talba għal informazzjoni
Tista' tikkuntattjana permezz tal-formola ta' kuntatt jew billi tuża d-dettalji ta' kuntatt indikati fuq is-sit biex titlob informazzjoni jew assistenza; dan jinvolvi l-akkwist sussegwenti tad-data li kkomunikajt lilna (isem, kunjom, indirizz elettroniku u l-informazzjoni li tinsab fil-komunikazzjoni) u, ovvjament, jimplika li inti tippermettilna nibagħtulek kwalunkwe komunikazzjoni ta’ rispons billi tuża d-dettalji ta’ kuntatt. int ipprovdejtna fil-ħin tat-talba.

 • Għan tal-ipproċessar: tiżgura appoġġ adegwat fir-rigward tal-bżonnijiet tiegħek u twieġeb għat-talbiet tiegħek;

 • Bażi legali tal-ipproċessar: il-forniment tas-servizz li tlabt (l-Artikolu 6, paragrafu 1, ittra b, GDPR).

c) Ikkollabora magħna
Tista' tikkuntattjana biex tissottometti l-applikazzjoni tiegħek għal pożizzjonijiet ta' xogħol miftuħa, billi timla l-formola xierqa fit-taqsima "Ikkollabora magħna" jew billi tuża d-dettalji ta' kuntatt ipprovduti hemmhekk, u b'hekk tawtorizza lill-Kontrollur tad-Data biex jipproċessa data personali għall-iskop imsemmi hawn fuq. . Għal dan il-għan, se tintalab data ta’ identifikazzjoni (isem u kunjom), indirizz elettroniku ta’ kuntatt u jistgħu jintalbu wkoll il-curriculum vitae, deskrizzjoni personali, il-pożizzjoni ta’ interess u t-testi li jridu jiġu eżaminati, peress li din hija informazzjoni meħtieġa għal 3Labs. Srl biex tevalwa l-proposta ta’ kollaborazzjoni tiegħek.

L-għoti ta' din id-data huwa obbligatorju biss għall-preżentazzjoni tal-kandidatura tiegħu u għalhekk jitħalla f'idejn il-kandidat individwali li jiddeċiedi jekk jipproċedix bit-trażmissjoni tal-curriculum vitae tiegħu: kull rifjut jagħmilha impossibbli li juża s-servizz, mingħajr aktar konsegwenzi. 

Il-kunsens għall-ipproċessar mhuwiex meħtieġ, skont l-art. 111bis tad-Digriet Leġiżlattiv n. 196/2003 (l-hekk imsejjaħ Kodiċi tal-Privatezza, kif emendat bid-Digriet Leġiżlattiv Nru 101/2018) u l-art. 9, paragrafu 2, ittra b) tal-GDPR, meta l-ipproċessar jikkonċerna dejta li tinsab fil-kurrikuli trażmessa spontanjament mill-kandidati għall-iskop tal-istabbiliment possibbli tar-relazzjoni ta’ impjieg/kollaborazzjoni, anke fil-każ ta’ dejta li taqa’ fil-parti partikolari kategoriji previsti mill-art. 9 tal-GDPR (pereżempju, fl-ipoteżi li fiha d-data inkwistjoni trid tkun magħrufa minħabba l-istabbiliment ta’ relazzjoni ta’ ħidma, b’referenza partikolari għall-appartenenza possibbli tal-kandidat għall-kategoriji protetti jew għall-ħtieġa li twettaq eżamijiet mediċi qabel l-impjieg). Fil-ħin ta’ kwalunkwe intervista, il-parti interessata tiġi pprovduta bl-informazzjoni kollha ulterjuri dwar l-ipproċessar tad-dejta personali tagħha.

Id-dejta se tinżamm għall-perjodu meħtieġ biex tiġi evalwata t-talba tiegħek u, fi kwalunkwe każ, għal perjodu massimu ta’ sentejn. Barra minn hekk, il-kanċellazzjoni tad-dejta mibgħuta titwettaq fi kwalunkwe ħin, f'każ li tintbagħat talba speċifika mill-kandidat lill-Kontrollur tad-Data.

 • Għan tal-ipproċessar: tipprovdi s-servizz mitlub mill-parti interessata u tevalwa t-talba tal-applikazzjoni riċevuta għall-istabbiliment possibbli ta’ relazzjoni ta’ impjieg;

 • Bażi legali tal-ipproċessar: biex tesegwixxi r-relazzjoni kuntrattwali li l-parti interessata hija parti tagħha (l-Artikolu 6, paragrafu 1, ittra b GDPR).

d) Tibgħat komunikazzjonijiet għal skopijiet ta' kummerċjalizzazzjoni fil-kuntest ta' interess leġittimu u soft-spam
F'xi każijiet nistgħu nużaw l-indirizz tal-posta elettronika kkomunikat mill-utent li juża s-sit (pereżempju, fil-każ ta 'kont personali jew talbiet speċifiċi) biex nibagħtu xi komunikazzjonijiet promozzjonali, anke mingħajr ma nitolbu lill-utent għal kunsens minn qabel. Dan it-trattament se jsir b’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-art. 6, lett. f), GDPR u art. 130, ko. 4, tad-Digriet Leġiżlattiv 130/2003. B'mod partikolari, l-utenti huma infurmati bl-attività ta' pproċessar permezz ta' din l-informazzjoni u dejjem jingħataw id-dritt li joġġezzjonaw, b'mod sempliċi u ħieles, għal tali pproċessar: kull komunikazzjoni mibgħuta mill-Kontrollur tad-Data, fil-fatt, fiha referenza għal dan. informazzjoni. u l-indikazzjonijiet dwar kif titlob l-interruzzjoni tal-ipproċessar (bil-opt-out), billi tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data jew billi tagħżel direttament il-link xieraq li jkun disponibbli fil-qiegħ ta’ kull komunikazzjoni.

 • Għan tal-ipproċessar: ninfurmak dwar prodotti simili għal dawk tax-xiri preċedenti tiegħek u dwar l-interess possibbli tiegħek;

 • Bażi legali tal-ipproċessar: id-dispożizzjoni regolatorja skont l-art. 130, paragrafu 4, tad-Digriet Leġiżlattiv 196/2003 li jilleġittima t-trażmissjoni ta’ komunikazzjonijiet dwar prodotti jew servizzi simili għal dawk diġà mitluba (Artikolu 6, paragrafu 1, ittri ċ u f, GDPR).

e) Newsletters
In-newsletter ta’ 3Labs Srl tintbagħat permezz ta’ e-mail lil dawk li jitolbuha b’mod espliċitu, billi timla l-formola xierqa fuq is-Sit bl-indirizz elettroniku tagħhom u tawtorizza lil 3Labs Srl tipproċessa d-dejta personali tagħhom għall-iskop imsemmi hawn fuq. Is-servizz huwa pprovdut esklussivament fuq manifestazzjoni espliċita u inekwivoka tal-kunsens mill-utent (maħruġ billi tagħżel il-kaxxa xierqa fuq is-Sit) u l-provvista tad-data hija obbligatorja biss għall-iskop li tirċievi n-newsletter u kwalunkwe rifjut jagħmilha impossibbli. tuża s-servizz, mingħajr aktar konsegwenzi.
Is-servizz tan-newsletter huwa pprovdut permezz tal-pjattaforma "Elastic Mail" li saret disponibbli u mmexxija mill-kumpanija Elastic Mail Inc., ibbażata fil-Kolumbja Brittanika f'PO Box 9038 Stn. Prov. Govt., Victoria, BC V8W 9A4 (politika tal-privatezza: https://elasticemail.com/resources/usage-policies/privacy-policy).
Fi kwalunkwe każ, biex tieqaf tirċievi n-newsletter, sempliċement agħżel il-link unsubscribe, preżenti fl-aħħar ta 'kull e-mail, jew ibgħat talba speċifika lill-indirizz e-mail privacy@tomshw.it. Il-kanċellazzjoni hija ġestita b'mod parzjalment awtomatizzat, għalhekk jistgħu jiġu riċevuti aktar newsletters għal perjodu sussegwenti għal din it-talba, fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 72 siegħa mit-talba għall-kanċellazzjoni, u li l-bgħit tagħhom kien ippjanat qabel ma tirċievi t-talba għall-kanċellazzjoni.

 • Għan tal-ipproċessar: ibgħat lill-parti interessata komunikazzjonijiet bil-posta elettronika relatati mal-prodotti u s-servizzi ta’ 3Labs Srl, aħbarijiet u aġġornamenti dwar suġġetti relatati, kif ukoll offerti u promozzjonijiet riżervati għall-abbonati tas-servizz;

 • Bażi legali tal-ipproċessar: il-kunsens tal-parti interessata (l-Artikolu 6, paragrafu 1, ittra a, GDPR).

f) Tibgħat komunikazzjonijiet għal skopijiet ta’ marketing u/jew promozzjoni kummerċjali
Id-dejta kkomunikata lil 3Labs Srl tista’ tintuża biex twettaq stħarriġ tas-suq sabiex tittejjeb l-esperjenza u l-kwalità tas-servizzi offruti u biex tibgħatlek komunikazzjonijiet kummerċjali minn 3Labs Srl permezz ta’ mezzi xierqa ta’ komunikazzjoni (bħal e-mail jew posta diretta, SMS jew telefonati), fir-rigward tal-prodotti u s-servizzi offruti, avvenimenti speċjali jew il-promozzjoni ta 'offerti ddedikati biss fil-każ ta' kunsens espress mogħti mill-utent għal dan it-trattament permezz tal-formoli xierqa fuq is-sit.
Fuq is-sit hemm diversi talbiet għal kunsens għal skopijiet ta 'kummerċjalizzazzjoni, minħabba li komunikazzjonijiet kummerċjali jistgħu jintbagħtu minn 3Labs Srl u / jew minn partijiet terzi, imsieħba kummerċjali tal-Kontrollur tad-Data: l-ipproċessar jeħtieġ fi kwalunkwe każ kunsensi distinti u speċifiċi mill-'utent. . Huwa dejjem possibbli li jiġi rrifjutat il-kunsens għal dawn it-trattamenti kollha, jew li jingħata kunsens għat-trattament biss minn 3Labs Srl jew mill-imsieħba kummerċjali tagħha biss. Fi kwalunkwe każ, wara li tkun ingħatat, huwa dejjem possibbli li jiġi revokat il-kunsens maħruġ u li tintalab l-interruzzjoni ta’ dawn l-attivitajiet ta’ pproċessar. Għal dan il-għan, huwa possibbli li tuża r-rabtiet speċifiċi preżenti f'kull komunikazzjoni riċevuta jew li tagħmel talba speċifika lil 3Labs Srl permezz tad-dettalji ta 'kuntatt indikati f'din l-informazzjoni.

 • Għan segwit: twettaq stħarriġ tas-suq sabiex ittejjeb l-esperjenza u l-kwalità tas-servizzi offruti u tibgħatlek komunikazzjonijiet kummerċjali relatati mal-prodotti u s-servizzi ta’ 3Labs Srl

 • Bażi legali tal-ipproċessar: il-kunsens tal-utent (Artikolu 6, paragrafu 1, ittra a GDPR), ipprovdut liberament u revokabbli fi kwalunkwe ħin, billi tintbagħat komunikazzjoni lill-Kontrollur tad-Data fl-indirizzi indikati fuq is-Sit jew billi tagħżel il-link unsubscribe fil-qiegħ ta’ kull komunikazzjoni.

g) Data pprovduta volontarjament mill-utent (biex tniżżel gwidi, katalgi u materjali oħra)
L-utent jista’ jiddeċiedi li jipprovdi lill-Kontrollur tad-Data bid-dejta personali mitluba minn żmien għal żmien biex tniżżel il-gwidi, il-katalgi u l-materjali addizzjonali li jkunu disponibbli permezz tal-pop-ups u l-formoli fuq is-Sit. Billi jesprimi kunsens espliċitu, l-Utent jista’ wkoll jagħti l-kunsens tiegħu. għall-wasla ta’ materjal ta’ reklamar. Dawn u l-kontenuti l-oħra mniżżla mis-sit jirrappreżentaw materjal proprjetà tas-Sid. Għalhekk, id-dejta pprovduta għal dan il-għan tintuża biex jiġi identifikat is-suġġett u biex iwieġeb għat-talba tiegħu. 

 • Għan segwit: jippermettulek tniżżel il-materjali disponibbli għall-utenti fuq is-sit.

 • Bażi legali tal-ipproċessar: il-forniment tas-servizz li tlabt (Artikolu 6, paragrafu 1, ittra b GDPR).

h) Ġeolokalizzazzjoni
Jekk l-utent jaqbel espressament, l-użu tas-Sit jista 'jinvolvi l-ġbir ta' data relatata mal-lokazzjoni ġeografika tal-apparat użat mill-utent (ġeolokazzjoni): b'dan il-mod, fil-fatt, l-Utent jista 'jirċievi kontenut, inkluż ta' reklamar natura, personalizzata skond il-post ġeografiku tagħha. Din il-funzjoni tista’ tiġi attivata fuq is-Sit biss jekk l-Utent ikun qabel qabel l-iskoperta tal-lokalità tagħha permezz tas-settings tal-browser jew tal-apparat użat għan-navigazzjoni. Fi kwalunkwe ħin, is-servizzi ta 'ġeolokalizzazzjoni jistgħu jiġu diżattivati ​​billi jaċċessaw it-taqsima xierqa tal-permessi għall-lokalizzazzjoni tas-sistema operattiva tal-apparat tal-Utent.
In-natura tad-dispożizzjoni hija fakultattiva; in-nuqqas li jiġi pprovdut jagħmilha impossibbli għall-utent li juża s-servizzi bbażati fuq il-ġeolokalizzazzjoni, iżda s-servizzi ewlenin tal-Pjattaforma xorta jistgħu jintużaw; f'dan il-każ, xorta tista 'tuża s-servizz ta' tfittxija billi ddaħħal manwalment iż-żona ta 'interess tiegħek. Id-dejta relatata mal-kxif tal-pożizzjoni tal-Utent tinżamm esklussivament għat-tul ta' sessjoni ta' browsing fuq il-Pjattaforma.
Għan: ittejjeb il-funzjonament u l-effiċjenza tas-servizzi mogħtija permezz tas-Sit.
Bażi legali: il-kunsens liberu u espliċitu tal-utent, skont l-art. 6, lett. a), Regolament tal-UE 679/2016, maħruġa permezz ta’ buttuna speċifika murija fuq is-Sit biex jiġi attivat is-servizz ta’ ġeolokalizzazzjoni.

i) Cookies
X'inhuma? It-terminu cookie jindika fajl ta’ test żgħir li fih tinħażen informazzjoni qasira relatata man-navigazzjoni fuq websajt partikolari, li se tkun installata fuq it-tagħmir tiegħek meta tidħol. Kull cookie fiha data differenti (pereżempju, l-isem tas-server li minnu ġejja, identifikatur numeriku, eċċ.), tista’ tibqa’ fis-sistema għat-tul ta’ sessjoni (sakemm jingħalaq il-browser) jew għal perjodi twal u jista' jkun fih kodiċi ta' identifikazzjoni uniku.
Meta terġa’ żżur is-sit, dawn jintbagħtu lura lejn is-sit li ġġenerahom (cookies tal-ewwel parti) jew lil dawk ipprovduti minn partijiet terzi li kapaċi jagħrfuhom (cookies ta’ terzi).
3Labs Srl għandha l-ħsieb li sserraħ moħħok dwar is-sigurtà tal-cookies fuq il-websajt tagħha: ma jagħmlu ħsara lit-tagħmir tiegħek bl-ebda mod, iżda jippermettulek tfittex aktar malajr, u joffrulek esperjenza aħjar.
Għal xiex huma? Il-cookies jintużaw għal skopijiet differenti skont it-tip tagħhom: xi wħud huma strettament meħtieġa għall-funzjonalità korretta ta' websajt (cookies tekniċi), filwaqt li oħrajn jottimizzaw il-prestazzjoni tagħha biex joffru esperjenza aħjar tal-utent jew jippermettulek takkwista statistika fuq il-websajt. '' użu tas-Sit, bħal cookies analitiċi, jew jippermettulek tara reklamar personalizzat, bħal cookies tal-profili.
Is-sit ta’ 3Labs Srl juża kemm cookies li ma jeħtiġux il-kunsens tiegħek għall-installazzjoni tagħhom (bħal cookies tekniċi), kif ukoll cookies li jeħtieġu l-kunsens minn qabel tiegħek sabiex jintużaw (bħal cookies ta’ profiling).
B'mod partikolari, dan li ġej jista 'jiġi attivat fuq is-sit:

biex. Cookies tekniċi (li MA jeħtiġux il-kunsens tiegħek):

Dawn il-cookies huma meħtieġa għall-funzjonament tas-sit u jippermettulek taċċessa l-funzjonijiet tiegħu (l-hekk imsejħa cookies ta’ navigazzjoni) jew biex tivverifika lilek innifsek fis-sessjoni.
Huwa previst ukoll l-użu ta’ cookies funzjonali, li jippermettulek taħżen il-preferenzi u s-settings tiegħek, u b’hekk ittejjeb l-esperjenza ta’ browsing tiegħek fi ħdan is-sit.
Biex tiġi żgurata l-funzjonalità tagħhom, dawn il-cookies normalment ma jitħassrux meta jingħalaq il-browser; madankollu, għandhom tul ta' żmien predefinit (ġeneralment sa massimu ta' sentejn) u wara dan il-perjodu huma awtomatikament diżattivati. Dawn il-cookies u d-dejta li jiġbru bl-ebda mod mhu se jintużaw għal skopijiet oħra.
L-installazzjoni tal-cookies tekniċi ssir awtomatikament wara aċċess għas-sit jew biex jiġu attivati ​​ċerti karatteristiċi (eż. billi tagħżel l-għażla "tiftakarni"). Fi kwalunkwe ħin tista' dejjem tiddeċiedi li tiddiżattivahom billi tibdel is-settings tal-browser tiegħek: f'dan il-każ, madankollu, tista' tiltaqa' ma' xi problemi meta tara s-sit.

 • Għan segwit: tiżgura l-funzjonament korrett u s-sigurtà tas-sit;

 • Bażi legali tal-ipproċessar: l-interess leġittimu ta’ 3Labs Srl fil-funzjonament korrett tas-sit u fis-sikurezza tan-navigazzjoni, regolarment ibbilanċjat mad-drittijiet tal-parti interessata (Artikolu 6, paragrafu 1, ittra f, GDPR).

b. Cookies analitiċi anonimizzati (li MA jeħtiġux il-kunsens tiegħek)

Dawn il-cookies iżommu kont tal-għażliet li jsiru fuq is-sit u d-dejta relatata mal-ibbrawżjar onlajn tal-utenti (pereżempju, paġni li rawhom, ħinijiet ta’ residenza fuq paġna, eċċ.), sabiex issir analiżi statistika, f’forma anonima u aggregata. Dawn l-għodod jistgħu jintużaw biss wara li jesprimu l-kunsens tal-utent. 
Eċċezzjoni għal din ir-regola hija biss il-każ li fih iseħħu ċ-ċirkostanzi li ġejjin:
- l-indirizz IP ġie debitament anonimizzat;
- l-informazzjoni miksuba bil-cookies analitiċi tirreferi għal riżorsa waħda tal-IT (sit, app, eċċ.) u tintuża biss f'forma anonima u aggregata;
- il-fornitur tal-cookie ma jgħaqqadx l-informazzjoni ma’ proċessar ieħor u ma jgħaddihiex lil partijiet terzi.
Jekk dawn ir-rekwiżiti jiġu ssodisfati, l-anonimizzazzjoni sħiħa tad-dejta miġbura hija garantita u anke l-cookies li jaqgħu f’din il-kategorija jistgħu jiġu attivati ​​mingħajr il-ħtieġa tal-kunsens tal-utent, preċiżament għaliex id-dejta pproċessata ma tistax tkun marbuta ma’ xi utent identifikabbli.

 • Għan segwit: ikollu statistika relatata mal-imġieba tal-utent fuq is-Sit, ibbażata fuq data aggregata u anonimizzata.

 • Bażi legali tal-ipproċessar: skond il-każ:
  - l-interess leġittimu ta’ 3Labs Srl fl-ottimizzazzjoni tal-prestazzjoni tas-Sit u t-titjib tas-servizzi pprovduti permezz tas-Sit, ibbilanċjat regolarment mad-drittijiet tal-parti interessata (Artikolu 6, paragrafu 1, ittra f, GDPR);
  - il-kunsens tal-utent (Artikolu 6, paragrafu 1, ittra a, GDPR), ipprovdut liberament u revokabbli fi kwalunkwe ħin, permezz tal-cookie banner jew billi ssegwi l-istruzzjonijiet hawn taħt u fil- Politika cookie.

c. Cookies ta’ profiling u marketing (li jeħtieġu l-KENSENS tiegħek):

Dan is-sit juża wkoll cookies ta’ profiling u ta’ partijiet terzi, li l-installazzjoni tagħhom hija soġġetta għall-kunsens minn qabel tiegħek maħruġ permezz tal-banner jew immaniġġjati wkoll fi kwalunkwe ħin permezz tal- Politika cookie
Il-cookies tal-profili jistgħu jinkludu kategoriji differenti, inklużi l-profili tar-reklamar, ir-ritargeting jew il-cookies Soċjali. 

 • Cookies tal-profili tar-reklamar: oħloq profil tal-utent li jippermettilek tara l-kontenut tar-reklamar skont il-preferenzi murija waqt li qed tfittex is-sit;

 • Cookies ta’ retargeting: huma maħluqa sabiex jibagħtulek kontenut ta’ reklamar relatat mal-prodotti li tkun xtrajt jew rajt fuq is-sit u li fihom int esprima interess;

 • Cookies soċjali: dan is-sit jipprovdi għall-installazzjoni ta’ cookies relatati mal-plug-ins tan-netwerks soċjali. Dawn il-cookies huma ġestiti direttament minn partijiet terzi u jippermettu l-wiri ta’ messaġġi ta’ reklamar skont il-preferenzi tiegħek.

Meta taċċessa s-Sit, permezz ta’ banner speċjali tkun infurmat bil-preżenza ta’ cookies ta’ profiling u retargeting u, permezz tagħha, tista’ tagħti l-kunsens tagħhom jew le għall-installazzjoni tagħhom, possibbilment tagħżel il-cookies individwali li trid tinstalla.
Fi kwalunkwe ħin xorta tista' tirrevoka l-kunsens mogħti qabel, mingħajr ma tikkomprometti l-possibbiltà li żżur is-sit u tuża l-kontenut tiegħu.
L-installazzjoni ta’ cookies ta’ profiling, retargeting, analitiċi u soċjali, inkluż kwalunkwe attività oħra konnessa magħhom, hija ġestita permezz ta’ servizzi ta’ partijiet terzi. Għal aktar informazzjoni u biex tippermetti jew tiddiżattiva dawn il-cookies, tista’ taċċessa l-informazzjoni pprovduta direttament minn kumpaniji terzi: il-lista rilevanti hija disponibbli għalik f’tagħna Politika cookie.
L-utent jiġi infurmat kemm permezz tal-informazzjoni fil-qosor (banner murija sakemm jingħata jew jiġi miċħud il-kunsens) kif ukoll permezz tagħna Politika cookie li nistednuk taqra bir-reqqa għall-informazzjoni l-oħra kollha dwar il-cookies użati fuq is-sit u għal informazzjoni dwar id-diżattivazzjoni tagħhom.

 • Għan segwit: tanalizza l-imġiba tal-ibbrawżjar tal-utent biex tippreżenta reklamar personalizzat;

 • Bażi legali tal-ipproċessar: il-kunsens tal-utent (Artikolu 6, paragrafu 1, ittra a, GDPR), ipprovdut liberament u revokabbli fi kwalunkwe ħin, permezz tal-banner tal-cookie jew billi ssegwi l-istruzzjonijiet hawn taħt u fil- Politika cookie.

d. Plugin tal-midja soċjali

SFuq is-Sit hemm xi buttuni li jirreferu lill-utent għall-profili tal-Kontrollur fuq in-netwerks soċjali. Huwa biss wara li tikklikkja fuq dawn il-buttuni, xi cookies jistgħu jiġu attivati ​​għal skopijiet ta' kummerċjalizzazzjoni u profili minn partijiet terzi li jimmaniġġjaw in-netwerks soċjali. Is-Sid tas-Sit ma jamministrax dawn l-għodod direttament, iżda jinfurmak bil-possibbiltà li, billi tagħmel użu mill-karatteristiċi tas-Sit, dawn jistgħu jiġu attivati. Għal aktar informazzjoni, inkluż kif tiddiżattiva dawn il-cookies, jekk jogħġbok aqra l-informazzjoni dwar l-ipproċessar tad-dejta personali fuq in-netwerks soċjali:

Inkontabilità permezz tal-browser

Nirrimarkaw li mis-sit http://www.youronlinechoices.com/it/ huwa possibbli mhux biss li tikseb aktar informazzjoni dwar il-cookies, iżda wkoll li tivverifika l-installazzjoni ta’ bosta cookies fuq il-browser/apparat tiegħek u, fejn appoġġjat, ukoll li tiddiżattivahom.
Browsers użati komunement (eż. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) jaċċettaw ukoll cookies b'mod awtomatiku, iżda dan is-setting jista' jinbidel mill-utent fi kwalunkwe ħin. Dan japplika kemm għall-kompjuters kif ukoll għall-apparat mobbli bħal pilloli u smartphones: hija funzjoni appoġġjata b'mod ġenerali u wiesa '.
Għalhekk, il-cookies jistgħu faċilment jiġu diżattivati ​​jew diżattivati ​​billi jaċċessaw l-għażliet jew il-preferenzi tal-browser użat u ġeneralment il-cookies ta’ partijiet terzi biss jistgħu jiġu mblukkati; b'mod ġenerali, dawn l-għażliet se jkollhom effett biss għal dak il-brawżer u fuq dak l-apparat, sakemm l-għażliet ma jkunux attivi biex jgħaqqdu l-preferenzi fuq apparati differenti. Istruzzjonijiet speċifiċi jistgħu jinstabu fuq l-għażliet jew il-paġna tal-għajnuna tal-browser innifsu. Id-diżattivazzjoni tal-cookies tekniċi, madankollu, tista’ taffettwa l-funzjonament sħiħ u/jew korrett ta’ diversi siti, inkluż dan is-sit.
Bħala regola, il-browsers użati llum:

 • toffri l-għażla "Trintraċċax", li hija appoġġjata minn xi websajts (iżda mhux kollha). B'dan il-mod, xi websajts jistgħu ma jibqgħux jiġbru ċerta data tan-navigazzjoni;

 • joffru l-għażla ta’ browsing anonimu jew incognito: b’dan il-mod ma tinġabar l-ebda dejta fil-browser u l-istorja tal-browsing ma tiġix salvata, iżda d-dejta tal-browsing xorta se tkun akkwistata mill-operatur tal-websajt miżjura;

 • jippermettulek tħassar il-cookies maħżuna kollha kemm hi jew parzjalment, iżda meta terġa’ żżur websajt dawn normalment jiġu installati fejn din il-possibbiltà ma tkunx imblukkata.

Il-links għall-paġni ta' appoġġ tal-browsers l-aktar popolari huma indikati (b'struzzjonijiet dwar id-diżattivazzjoni tal-cookies fuq dawn il-browsers):

4. Għal liema skopijiet oħra tista' tuża d-dejta tiegħi?
Fl-aħħar nett, id-dejta personali tiegħek tista’ tintuża wkoll sabiex:
a) tikkonforma mal-obbligi legali u t-talbiet minn awtoritajiet pubbliċi jew governattivi;
b) tmexxi kwalunkwe tilwim jew tilwim u għalhekk tiddefendi d-drittijiet ta’ 3Labs Srl, kemm fil-qorti kif ukoll barra l-qorti.

F'każijiet bħal dawn, il-bażijiet legali tal-ipproċessar ikunu:
- għall-punt a), it-twettiq ta' obbligu legali;
- għall-punt b), l-interess leġittimu tal-Kontrollur tad-Data fil-protezzjoni tad-drittijiet tagħhom, sakemm ikunu bbilanċjati b’mod adegwat, minn żmien għal żmien, mad-drittijiet tal-parti interessata.

5. Ma' min se taqsam id-dejta tiegħi?
F'konformità mal-għanijiet indikati fit-taqsima preċedenti, il-persunal ta' 3Labs Srl jista' jkun responsabbli għall-ipproċessar tad-data tiegħek, sabiex jagħtik is-servizzi, l-informazzjoni jew l-appoġġ mitlub.
Għalhekk, l-aċċess għad-dejta personali tiegħek se jkun espressament awtorizzat mill-Kontrollur tad-Data, li, jekk ikun meħtieġ, jista’ jaħtar is-suġġetti li għalihom japplika għall-forniment ta’ servizzi u għall-attivitajiet tal-kompetenza tiegħu bħala Proċessuri tad-Data biex jirregola l-artikoli. 28 u 29 tal-GDPR.
F'dan ir-rigward, aħna nispeċifikaw li:

 • Is-servizz tan-newsletter huwa pprovdut permezz tal-pjattaforma "Elastic Mail" li saret disponibbli u mmexxija mill-kumpanija Elastic Mail Inc., ibbażata fil-Kolumbja Brittanika f'PO Box 9038 Stn. Prov. Govt., Victoria, BC V8W 9A4 (politika tal-privatezza: https://elasticemail.com/resources/usage-policies/privacy-policy) ..

Infakkruk ukoll li l-lista tal-proċessuri tad-dejta hija disponibbli mingħand il-Kontrollur tad-Data, li minnu tista’ titlobha billi tuża d-dettalji ta’ kuntatt indikati hawn fuq.
Id-dejta tal-utent fl-ebda każ mhi se tiġi trasferita lil partijiet terzi ħlief fil-każ li n-natura tas-servizzi mogħtija teħtieġha, jew fil-każ li fih, bis-saħħa ta’ obbligu legali jew fil-preżenza ta’ interess leġittimu, id-Data. Il-kontrollur għandu l-ħtieġa li jikkomunikahom lill-awtoritajiet ġudizzjarji jew superviżorji kompetenti.

6. Kif se tipproċessa d-dejta tiegħi?
Id-dejta personali tiegħek tiġi pproċessata wkoll bl-għajnuna ta’ mezzi elettroniċi għaż-żmien strettament meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet previsti mal-ġbir.
3Labs Srl se tieħu l-miżuri tekniċi u organizzattivi meħtieġa biex tipprevjeni t-telf, l-użu illeċitu jew mhux korrett tad-data, kif ukoll biex tipprevjeni kwalunkwe forma ta’ aċċess mhux awtorizzat minn partijiet terzi.
Għalhekk, 3Labs Srl se tiggarantixxi s-sigurtà tad-data personali tiegħek, tillimita n-numru ta 'suġġetti li se jingħataw aċċess għas-servers jew databases u twaqqaf sistemi ta' protezzjoni mmirati biex jevitaw ir-riskju ta 'attakki ċibernetiċi.

7. Id-dejta tiegħi hija pproċessata barra mill-Ewropa?
Id-dejta pproċessata minn 3Labs Srl tgħix fuq servers li jinsabu fl-Unjoni Ewropea.
Madankollu, xi fornituri tas-servizz huma bbażati f'pajjiżi mhux Ewropej, b'mod partikolari fl-Istati Uniti, kif indikat ukoll b'mod speċifiku f'tagħna Politika cookie u fil-paragrafu preċedenti 5 1. (Ma’ min se taqsam id-dejta tiegħi?).
F'dawn il-każijiet, id-dejta personali tista' toqgħod ukoll fuq servers li jinsabu fl-Istati Uniti, iżda dejjem f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 45 u segwenti tal-GDPR. Għalhekk se jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa sabiex tiġi garantita l-aktar protezzjoni sħiħa tad-data personali, billi dan it-trasferiment jiġi bbażat: a) fuq deċiżjonijiet ta’ adegwatezza tal-pajjiżi terzi riċevituri espressi mill-Kummissjoni Ewropea; b) fuq garanziji adegwati espressi mill-parti terza riċevitur skont l-art. 46 tar-Regolament; c) dwar l-adozzjoni ta' regoli korporattivi vinkolanti, cd. Regoli li jorbtu korporattivi.

8. Kemm ser iżżomm id-dejta tiegħi?
3Labs Srl se tipproċessa d-dejta personali tiegħek għaż-żmien raġonevolment meħtieġ biex tikseb biss l-għanijiet elenkati hawn fuq, li jistgħu jiġu kkonsultati fit-taqsima "X'dejta se tipproċessa?" o għat-termini ta’ żamma previsti mil-leġiżlazzjoni tas-settur: pereżempju, id-dejta relatata max-xiri li jsir se tinżamm għall-perjodu previst mil-liġijiet dwar kwistjonijiet fiskali u fiskali u b’mod indikattiv għal perjodu ta’ 10 snin. Barra minn hekk:
- id-data relatata mal-Curriculum vitae tiegħek u t-talba għall-applikazzjoni tiegħek se tinżamm għal sentejn;
- id-dejta użata biex tintbagħat in-newsletter tinżamm sakemm titlob it-tħassir tiegħek;
- id-dejta użata għall-komunikazzjonijiet softspam tinżamm sakemm it-talba tiegħek għall-kanċellazzjoni jew għal sentejn mill-aħħar darba li esprimiet interess fi 3Labs Srl (pereżempju, billi tikkuntattjana permezz tas-Sit);
- għat-termini tal-kanċellazzjoni tad-dejta pproċessata mill-cookies tista’ ssib l-informazzjoni f’tagħna Politika tal-Cookie.
Fi tmiem il-perjodu taż-żamma, id-dejta personali tiegħek titħassar jew issir anonima b'mod irriversibbli.

9. Links għal siti ta' partijiet terzi u netwerks soċjali
Il-Websajt jista' jkun fih links lejn u mill-websajts tal-imsieħba tagħna, kif ukoll għal min jirreklama u netwerks soċjali. Jekk jogħġbok innota li l-Kontrollur tad-Data ma jassumi l-ebda responsabbiltà għad-dejta personali li tista’ tinġabar permezz ta’ dawn is-siti u l-użu tas-servizzi relatati u li, jekk l-utent isegwi link għal xi waħda minn dawn il-websajts, huwa mistieden jikkonsulta l-Politika ta’ Privatezza ipprovdut minn kull parti esterna fir-rigward tal-Websajt.

10. X'inhuma d-drittijiet tiegħi u kif nista' nipproteġi l-privatezza tiegħi?
Fir-rigward tad-dejta personali tiegħek u f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-GDPR, 3Labs Srl tinfurmak li għandek id-dritt li titlob: 

 • aċċess għad-data tiegħek; 

 • il-modifika u r-rettifika ta' kwalunkwe żbalji fid-databases tagħna relatati mad-dejta tiegħek; 

 • il-kanċellazzjoni tad-dejta tiegħek jekk tinżamm fin-nuqqas tal-kundizzjonijiet legali; 

 • il-limitazzjoni tal-ipproċessar tad-dejta tiegħek; 

 • oppożizzjoni għall-ipproċessar tad-dejta;

 • portabbiltà tad-data. 

Kwalunkwe mudelli u aktar informazzjoni huma wkoll disponibbli hawn: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.

Fit-tabella li ġejja nuruk fid-dettall kif teżerċita d-drittijiet tiegħek:

DRITT TIEGĦEK

KIF TISTA’ TeżerċitaH?

Aċċess

Tista' titlob lil:

 • Itlob konferma dwar kwalunkwe ipproċessar li jikkonċerna d-dejta personali tiegħek;

 • Ikseb wieħed Copia tad-data tiegħek;

 • Jipprovdulek informazzjoni oħra dwar id-dejta personali tiegħek li mhumiex diġà preżenti f'din id-dikjarazzjoni.

Rettifika

Tista 'titlob għall- rettifika ta’ data personali mhux preċiża jew mhux kompluta.

Qabel ma nipproċedu bir-rettifika, aħna nivverifikaw l-eżattezza tad-dejta fl-arkivji tagħna.

Kanċellazzjoni/

Dritt li jintesa

Tista' titlob il- tħassir tad-data personali tiegħek, iżda biss jekk:

 • Il-waqfa tagħhom m'għadhiex meħtieġa fir-rigward tal-għanijiet li għalihom inġabru; 

 • Int ċaħdejt il-kunsens tiegħek mislufa qabel (fejn l-ipproċessar huwa bbażat fuq il-kunsens);

 • L-ipproċessar sar b'tali mod illeġittimu;

 • Huwa meħtieġ li jkun hemm konformità ma' obbligu legali li għaliha hija soġġetta 3Labs Srl (b'rabta ma' ordni minn Awtorità).

Limitazzjoni

Tista' titlob li tillimita d-dejta personali tiegħek, iżda biss jekk:

 • L-eżattezza tagħhom diġà ġiet ikkontestata;

 • M'għadhomx meħtieġa għall-iskopijiet li għalihom inġabru, iżda hemm tilwima legali dwar l-użu tagħhom;

Wara t-talba tiegħek għal limitazzjoni, l-użu tad-dejta personali tiegħek huwa madankollu permessi meta: 

 • Madankollu, il-kunsens tiegħek jibqa';

 • Huwa meħtieġ li teżerċita jew tirreżisti azzjoni legali;

 • Tipproteġi id-drittijiet ta’ persuna fiżika jew ġuridika oħra involuta fl-ipproċessar.

Portabbiltà

Tista' titlob kopja tad-dejta personali tiegħek f'format strutturat, li jinqara u li jintuża b'mod komuni. 

Oppożizzjoni

tista toġġezzjona għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek fi kwalunkwe ħin li tikkonċernak meta:

 • il-bażi tal-legalità tal-ipproċessar hija interess leġittimu tas-sid;

 • id-data personali hija pproċessata għal skopijiet ta' kummerċjalizzazzjoni diretta inkluż il-profiling sal-punt li huwa konness ma’ tali marketing dirett.

Meta toġġezzjona:

 • għall-ipproċessar ta’ data personali għal skopijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni diretta ma jibqgħux jiġu pproċessati għal dawn l-għanijiet;

 • f'każ ta' interess leġittimu tas-sid, it-trattament ikun jista' jkompli biss jekk ikun jista' juri l-eżistenza ta' raġunijiet leġittimi konvinċenti biex jipproċedi għat-trattament li jipprevali fuq l-interessi, id-drittijiet u l-libertajiet tal-parti interessata jew għall-valutazzjoni, l-eżerċizzju jew id-difiża ta’ dritt fil-qorti.

Huwa wkoll possibbli li jiġi eżerċitat id-dritt ta' oġġezzjoni b'mezzi awtomatizzati li jużaw speċifikazzjonijiet tekniċi, bħal dawk li jsiru disponibbli fuq is-sit fil-paġna personali u fl-e-mails (link għall-kanċellazzjoni).

3Labs Srl tiggarantixxi li kull talba dwar id-drittijiet tiegħek tiġi rikonoxxuta fi żmien tletin jum minn meta tirċievi.

11 Nista' nressaq ilment?

Għandek id-dritt li tressaq ilment mal-Awtorità Garanzija għall-protezzjoni tad-data personali, jekk temmen li l-ipproċessar li jsir minn 3Labs Srl ma jikkonformax mar-rekwiżiti tar-Regolament Ewropew nru. 679/2016 u leġislazzjoni nazzjonali. 
Fl-Italja, l-awtorità kompetenti hija l-Garanti għall-protezzjoni tad-dejta personali, li d-dettalji ta’ kuntatt tagħha huma disponibbli fl-indirizz http://www.garanteprivacy.it/. 
Aktar informazzjoni u l-kampjun tad-dokument li għandu jintuża għall-ilment jistgħu jinstabu hawn: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 Barra minn hekk, jekk il-kundizzjonijiet previsti mill-art. 78 u 79 tal-GDPR, għandek id-dritt li tressaq appell quddiem l-awtorità ġudizzjarja kompetenti.

12 Kwalunkwe tibdil

L-informazzjoni li qed nipprovdulek issa tista' tiġi modifikata maż-żmien, meta l-attivitajiet tal-ipproċessar, id-dejta miġbura jew meta jseħħu bidliet leġiżlattivi jew regolatorji, jew fil-każ ta' evoluzzjonijiet teknoloġiċi. Għalhekk nirrakkomandaw li perjodikament tikkonsulta din il-politika dwar il-Privatezza u l-cookie, li hija dejjem aġġornata f’din il-paġna.